Ogólne

15 2017-07-15

EURO-FATCA

2018-08-29T21:26:30+02:0015 lipca 2017||

EURO-FATCA INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE EURO-FATCA: Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tychże państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe, oczekując w zamian otrzymania analogicznych danych w odniesieniu do rachunków finansowych utrzymywanych dla polskich rezydentów podatkowych przez zagraniczne instytucje finansowe. W tym celu rządy na całym świecie wprowadzają standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), tj. wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Bank Spółdzielczy w Jeleśni. W obszarze Unii Europejskiej (UE), [...]

15 2017-07-15

Przekazy walutowe (zagraniczne)

2022-06-08T11:55:34+02:0015 lipca 2017||

Przekazy walutowe (zagraniczne) Nasz kod SWIFT: POLUPLPR Bank realizuje zagraniczne zlecenia płatnicze w walutach wymienialnych na zlecenie klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych prowadzących rachunki w naszym Banku. Oferujemy następujące typy przelewów dewizowych: przelew regulowany, przelew SEPA, polecenie wypłaty. Płatności realizujemy w następujących walutach: PLN, USD (dolar amerykański), EUR (waluta europejska), GBP (funt brytyjski),CHF (frank szwajcarski) Przy kwotach od równowartości 20 000 oferujemy indywidualne negocjowanie kursów walut. Istnieje możliwość realizacji zleceń w trybie przyspieszonym w walutach PLN, USD, GBP, a EUR, USD, GBP w trybie pilnym. Kod BIC (SWIFT) Banku: POLUPLPR.Bank realizuje zlecenia w obrocie dewizowym za pośrednictwem następujących systemów: SWIFT, EuroElixir oraz TARGET2. [...]

15 2017-07-15

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

2018-08-29T21:34:36+02:0015 lipca 2017||

Bankowy Fundusz Gwarancyjny Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Jeleśni objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), instytucję chroniącą środki pieniężne zgromadzone w bankach, powołaną ustawą z dnia 14 grudnia 1994r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 474 z późn.zm.). Gwarancjami BFG w 100% objęte są wszystkie depozyty, zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Jeleśni, przez jedną osobę, do wysokości równowartości w złotych 100.000 EUR. KLIKNIJ - Ulotka informacyjna BFG.

15 2017-07-15

Procedura reklamacji

2022-06-08T11:54:47+02:0015 lipca 2017||

Procedura reklamacji Pracownicy Banku Spółdzielczego w Jeleśni dokładają wszelkich starań aby świadczone przez nas usługi oraz oferowane produkty spełniały najwyższe rynkowe standardy, a obsługa klienta była zawsze na najwyższym poziomie. Jeżeli mimo wszystko nie Jesteś zadowolony ze świadczonych przez nas usług lub znajdujący się w naszej ofercie produkt nie spełnił Twoich oczekiwań możesz złożyć reklamację w jednej z poniższych form: telefonicznie – pod numerem telefonu: 33 863 60 20 pisemnie – wysyłając list na adres Bank Spółdzielczy w Jeleśni, 34-340 Jeleśnia, ul. Żywiecka 8 osobiście – w najbliższej placówce Wszystkie reklamacje wpływające do Banku Spółdzielczego w Jeleśni rozpatrywane są ze szczególną starannością. Staramy [...]

15 2017-07-15

Zastrzeganie dokumentów

2022-08-08T12:13:43+02:0015 lipca 2017||

Zastrzeganie dokumentów Utraciłeś dokument? Nie ryzykuj - zastrzeż go w Banku! Chroń najcenniejszy skarb - swoją tożsamość! Zarówno Klienci Banku jak i osoby nie będące klientami Banku mają możliwość dokonania zastrzeżenia zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości. W dowolnej placówce Banku każda osoba może dokonać zastrzeżenia następujących dokumentów tożsamości: dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, prawo jazdy, książeczka wojskowa, książeczka marynarska, paszport, karta stałego pobytu, dokument zagraniczny, inny dokument (niezdefiniowany), oraz dowód rejestracyjny, karty. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym Bankiem.

Przejdź do góry