Wakacje kredytowe - informacja

Wakacje kredytowe – informacja

Od 15 maja 2024 r. można złożyć  wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, czyli tzw. wakacje kredytowe.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r.  o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (z póź. zm.) , wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytowej w złotych polskich zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Spłatę kredytu hipotecznego można zawiesić:

  • od 1 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  • od 1 września 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

Wniosek podpisany przez co najmniej jednego z Kredytobiorców możesz złożyć:

  • wysyłając wniosek na adres e-mail kredyty@bsjelesnia.pl,
  • w siedzibie naszego Banku.
  • bankowości elektronicznej IB
  • drogą pocztową na adres Banku

Wniosek do pobrania został udostępniony w systemie bankowości elektronicznej oraz w placówce Banku.

Szczegółowe informacje zawarte we wniosku oraz w informacji dla Kredytobiorców zamieszczonych poniżej.

Załączniki: