Wakacje kredytowe - informacja

Od 29 lipca 2022 r. możesz złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, udzielonego na podstawie umowy o kredyt hipoteczny, która może być uznana za umowę o kredyt hipoteczny w rozumieniu art. 3 ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.
Możesz zawiesić spłatę kredytu tylko w stosunku do jednej umowy, jeśli:

  • dotyczy kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej, z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska,
  • została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,
  • została zawarta przed 1 lipca 2022 r., a termin zakończenia okresu kredytowania przypada po 1 stycznia 2023 r.,
  • zawieszenie spłaty kredytu oznacza, że zawieszone raty kredytu zapłacisz później, wydłużamy okres kredytowania o okres zawieszenia – nie wymagamy jednak zgody osób, które ustanowiły zabezpieczenie kredytu, ani jej ujawnienia w treści hipoteki stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu, nie potrzebujemy aneksu,
  • informację o zawieszeniu spłaty przekażemy do Biura Informacji Kredytowej.

Spłatę kredytu możesz zawiesić:

  • w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. – maksymalnie na 2 miesiące,
  • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.– maksymalnie na 2 miesiące,
  • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale kalendarzowym.

Wniosek podpisany przez wszystkich Kredytobiorców możesz złożyć:

  • wysyłając wniosek na adres e-mail kredyty@bsjelesnia.pl,
  • w siedzibie naszego Banku.

Wniosek do pobrania został udostępniony w systemie bankowości elektronicznej oraz w placówce Banku.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom