Przetwarzanie danych osobowych - informacje

Z dniem 25 maja 2018 rozpoczyna się obowiązywanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określane jako „RODO” lub „GDPR”).

W poniższych dokumentach przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem przez Ciebie z usług naszego Banku.

  1. Informacja o Ochronie Danych Osobowych
  2. Załącznik nr 1 Klauzula Informacyjna dla Klienta_Formularz Zgód Marketingowych
  3. Załącznik nr 2 Klauzula Informacyjna dla kontrahenta
  4. Załącznik nr 3 Klauzula Informacyjna dla klienta, którego dane otrzymano od osoby trzeciej
  5. Załącznik nr 12a Klauzula Informacyjna BIK i KRD
  6. Załącznik nr 18 Klauzula Informacyjna dla czynności kasowo skarbcowych