Przetwarzanie danych osobowych - informacje

Z dniem 25 maja 2018 rozpoczyna się obowiązywanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określane jako „RODO” lub „GDPR”).

W poniższych dokumentach przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem przez Ciebie z usług naszego Banku.

  1. Informacja o Ochronie Danych Osobowych