Poniżej znajdziesz ogólne informacje o Banku.

Bank Spółdzielczy w Jeleśni jest lokalnym bankiem o wyłącznie polskim kapitale świadczącym usługi finansowe na terenie województwa śląskiego oraz powiatu żywieckiego. Jesteśmy solidną, nowoczesną, a zarazem bezpieczną instytucja finansową.

Oferta Banku jest dostosowywana  na bieżąco do zmieniających się warunków rynkowych i gospodarczych, w miarę rosnących potrzeb i oczekiwań Klientów. Specjalizujemy się w obsłudze zarówno klientów detalicznych, rolników, małych i średnich przedsiębiorstw oraz budżetów gmin. Naszym Klientom oferujemy szereg produktów oraz usług finansowych, m.in. prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych, kredyty na działalność gospodarczą, kredyty hipoteczne, kredyty ekologiczne dla klientów detalicznych.

W ofercie Banku znajdują się produkty i usługi elektroniczne zgodne z oczekiwaniami Klientów. Bank świadczy usługi poprzez zdalne kanały dystrybucji takie jak obsługa w systemie Internet Banking dla klientów indywidualnych oraz firm, SMS Banking , BLIK, aplikacja mobilna.

W ofercie posiadamy karty bankomatowe, które mają dostęp do środków na rachunku przez 24h, bankomaty własne Banku Spółdzielczego w Jeleśni Centrala jak i w Jeleśni Rynku.

Nasze atuty to: korzystne oprocentowanie lokat terminowych i kredytów, niskie prowizje za dokonywane operacje bankowe. Na uwagę zasługuje fakt, że Bank nasz wspiera szereg inicjatyw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, a także dobroczynnych, chcąc w ten sposób zaznaczyć swoją obecność w środowisku, w którym funkcjonujemy.

Wypłatę zgromadzone przez Naszych klientów środków gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny – BFG.

Historia Banku

Bank Spółdzielczy w Jeleśni, jak większość Banków Spółdzielczych ma swoje tradycje wywodzące się od Kasy Raiffeisena założonej u Nas w 1904 r. Bank przechodził kolejne przekształcenia, aby ostatecznie działać od 1975 roku pod nazwą Bank Spółdzielczy w Jeleśni. Nasz Bank od 2002 roku funkcjonuje w zrzeszeniu z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie stanowiąc część „Grupy BPS” tworzącej ponad 357 zrzeszonych Banków Spółdzielczych oraz działa w systemie ochrony instytucjonalnej od 31.12.2015 (IPS) Zrzeszenia BPS.

Doświadczenia oraz działanie w Grupie są niezwykle cenne i w znacznym stopniu zwiększają zarówno możliwości, jak i potencjał Banku Spółdzielczego w Jeleśni. Dzięki przynależności do zrzeszenia BPS nasi klienci zyskują obok dotychczasowej elastyczności i szybkości działania także możliwość korzystania z siły grupy.

Grupa BPS.

Obecnie Bank jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie stanowiąc część „Grupy BPS” tworzącej ponad 357 zrzeszonych Banków Spółdzielczych.

Doświadczenia oraz wsparcie Grupy są niezwykle cenne i w znacznym stopniu zwiększają zarówno możliwości, jak i potencjał Banku Spółdzielczego w Jeleśni. Dzięki przynależności do zrzeszenia BPS nasi klienci zyskują obok dotychczasowej elastyczności i szybkości działania także możliwość korzystania z siły grupy.

Grupa BPS pomimo ogólnopolskiego charakteru za jedno z głównych zadań uważa wspieranie rozwoju regionalnego i lokalnego.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jeleśni

Prezes Zarządu Jolanta Szewczyk
Wiceprezes Zarządu Barbara Pietyra
Członek Zarządu ds. Handlowych Rafał Szpytko

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Jeleśni

Przewodniczący RN Jacek Seremak
Zastępca Przewodniczącego RN Małgorzata Kępka
Sekretarz RN Teresa Mocek
Członek RN Olga Maria Jurasz
Członek RN Dorota Duraj
Członek RN Katarzyna Biegun

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Jeleśni informuje o powołaniu Komitetu Audytu.