2022-07-28T21:03:59+02:0028 lipca 2022|Bez kategorii|

Od 29 lipca 2022 r. możesz złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, udzielonego na podstawie umowy o kredyt hipoteczny, która może być uznana za umowę o kredyt hipoteczny w rozumieniu art. 3 ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Możesz zawiesić spłatę kredytu tylko w stosunku do jednej umowy, jeśli: dotyczy kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej, z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska, została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, została zawarta przed 1 lipca 2022 r., a termin zakończenia okresu kredytowania przypada po 1 stycznia 2023 r., zawieszenie spłaty [...]