Procedura reklamacji

Pracownicy Banku Spółdzielczego w Jeleśni dokładają wszelkich starań aby świadczone przez nas usługi oraz oferowane produkty spełniały najwyższe rynkowe standardy, a obsługa klienta była zawsze na najwyższym poziomie.

Jeżeli mimo wszystko nie Jesteś zadowolony ze świadczonych przez nas usług lub znajdujący się w naszej ofercie produkt nie spełnił Twoich oczekiwań możesz złożyć reklamację w jednej z poniższych form:

  • telefonicznie – pod numerem telefonu: 33 863 60 20
  • pisemnie – wysyłając list na adres Bank Spółdzielczy w Jeleśni, 34-340 Jeleśnia, ul. Żywiecka 8
  • osobiście – w najbliższej placówce

Wszystkie reklamacje wpływające do Banku Spółdzielczego w Jeleśni rozpatrywane są ze szczególną starannością. Staramy się jak najszybciej udzielić odpowiedzi na kierowane do naszego Banku zapytania. Jednak w przypadkach wymagających bardziej szczegółowych wyjaśnień maksymalny czas udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną przez Ciebie reklamację może wynieść 30 dni kalendarzowych. Zgłaszane przez Ciebie reklamacje rozpatrywane są przez nasz Bank nieodpłatnie.

Standardowo odpowiedź na złożoną przez Ciebie reklamację zostanie wysłana w formie pisemnej na adres korespondencyjny. Dla Twojej wygody składając reklamację możesz wybrać w jakiej formie chciałbyś otrzymać od nas odpowiedź.

Odpowiedź dotycząca zgłoszonej przez Ciebie skargi czy reklamacji nie satysfakcjonuje Cię? W takiej sytuacji możesz złożyć odwołanie od decyzji Banku.

Dodatkowo przysługuje Ci prawo do złożenia odwołania od decyzji Banku Spółdzielczego w Jeleśni do:

  • Arbitra Bankowego – w przedmiocie roszczeń nie przekraczających 8000 złotych
  • Sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego
  • Sądu powszechnego w drodze powództwa cywilnego
  • Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta
  • Rzecznika Ubezpieczonych w przypadku spraw dotyczących ubezpieczeń

Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, adres korespondencyjny Urzędu: Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, skr. poczt. 419, 00-950 Warszawa 1.