Jesteśmy Bankiem o przeszło 100-letniej tradycji.

Bank Spółdzielczy w Jeleśni, jak większość Banków Spółdzielczych ma swoje tradycje wywodzące się od Kasy Raiffeisena założonej u Nas w 1904 r. Bank przechodził kolejne przekształcenia aby ostatecznie działać od 1975 roku pod nazwą Bank Spółdzielczy w Jeleśni. Nasz Bank od 2002 roku funkcjonuje w zrzeszeniu z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.

Bank współpracuje z samorządem i władzami gmin: Jeleśnia i Koszarawa. Sponsoruje gminne imprezy sportowe i kulturalne, chcąc w ten sposób zaznaczyć swoją obecność w lokalnej społeczności. Prowadzimy swoją działalność poprzez centralę w Jeleśni oraz Stały Punkt Kasowy w Koszarawie. Dominujące w obsłudze Banku rolnictwo uzupełnione zostało o branże przemysłowe oraz handlowe.

Członkami Naszego Banku są osoby fizyczne.

Władzami Banku jest Rada Nadzorcza Banku oraz Zarząd Banku.

Informacje o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Banku udostępniane są Klientom w formie papierowej w Centrali Banku w Jeleśni, ul. Żywiecka 8, w Zespole Analizy Ryzyk i Sprawozdawczości, w godzinach obsługi klientów.