Jesteśmy Bankiem o przeszło 100-letniej tradycji.

Bank Spółdzielczy w Jeleśni, jak większość Banków Spółdzielczych ma swoje tradycje wywodzące się od Kasy Raiffeisena założonej u Nas w 1904 r. Bank przechodził kolejne przekształcenia, aby ostatecznie działać od 1975 roku pod nazwą Bank Spółdzielczy w Jeleśni. Nasz Bank od 2002 roku funkcjonuje w zrzeszeniu z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie oraz działa w systemie ochrony instytucjonalnej od 31.12.2015 (IPS) Zrzeszenia BPS.

Bank Spółdzielczy w Jeleśni jest bankiem uniwersalnym, wyłącznie z polskim kapitałem, bankiem obsługującym przede wszystkim gospodarstwa domowe, małe i średnie firmy oraz jednostki samorządu terytorialnego, działającym jako spółdzielnia na terenie powiatu żywieckiego w gminie Jeleśnia i Koszarawa.

Informacje o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Banku udostępniane są Klientom w formie papierowej w Centrali Banku w Jeleśni, ul. Żywiecka 8, w Zespole Analizy Ryzyk i Sprawozdawczości, w godzinach obsługi klientów.