Władze banku

Rada Nadzorcza::

  1. Jacek Seremak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Grzegorz Góra - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  3. Teresa Mocek - Sekretarz Rady Nadzorczej
  4. Olga Maria Jurasz - Członek Rady Nadzorczej
  5. Krystyna Kalińska - Członek Rady Nadzorczej
  6. Krzysztof Bachowski - Członek Rady Nadzorczej

 

Zarząd Banku:

  1. Jolanta Szewczyk – p.o. Prezes Zarządu
  2. Helena Pal – Wiceprezes Zarządu
  3. Rafał Szpytko – Członek Zarządu ds. Handlowych

 

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Jeleśni informuje o powołaniu Komitetu Audytu.

Bank Spółdzielczy w Jeleśni informuje iż Zarząd obowiązuje przyjęta do stosowania Polityka zgodności.