Nasza oferta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

Kredyty

Oferta kredytowa Banku skierowana jest do szerokiego grona klientów. Kredytujemy bieżące potrzeby Naszych klientów jak również długoterminowe inwestycje. Oferujemy

 • kredyty dla przedsiębiorców, przedsiębiorstw i spółdzielni:
  • inwestycyjne;
  • obrotowe;
  • w rachunku bieżącym;
  • na nieruchomości komercyjne.
 • kredyty rolnicze   
 • kredyty mieszkaniowe hipoteczne   
 • uniwersalne kredyty hipoteczne   
 • kredyty na remont i modernizację   
 • kredyty dla budżetów terenowych   
 • kredyty konsumenckie gotówkowe   
 • kredyty w rachunku płatniczym ROR   
 • kredyty konsumenckie sezonowe   
 • Kredyt konsumencki na zakup samochodu i innych pojazdów

Lokaty

Bank Spółdzielczy w Jeleśni oferuje swoim klientom również wiele form lokowania środków finansowych:

 • rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy ROR
 • podstawowy rachunek płatniczy PRP
 • wkłady oszczędnościowe płatne na każde żądanie (a`vista)
 • lokaty terminowe 1, 3,6,12,24,36, m-czne
 • rachunki bieżące i pomocnicze podmiotów gospodarczych i instytucji oraz jednostek samorządu terytorialnego
 • rachunki lokat terminowych dla podmiotów gospodarczych i instytucji

 • lokatę terminową 12-miesięczną ROK+ z dopłatą

Wartości pieniężne zdeponowane w Banku Spółdzielczym w Jeleśni gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w zakresie przewidzianym w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Karty

KARTA VISA DEBIT

Karta Visa Debit – jest międzynarodową kartą płatniczą umożliwiającą jej użytkownikowi dokonywanie w kraju i zagranicą transakcji płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach, oznaczonych emblematem VISA Debit oraz wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA Debit, VISA.

BEZ PROWIZJI MOŻESZ DOKONAĆ

 • wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych logiem Spółdzielczej Sieci Bankomatowej ( Zrzeszenia: Bank BPS SA, GBW SA, MR Bank SA) oraz BGŻ SA i Kredyt Bank S.A.
 • zapłaty za towary i usługi w placówkach handlowo – usługowych oznaczonych logiem VISA.


UWAGA!

Utratę karty Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić w jednej z podanych niżej jednostek:

 • TELEFONICZNIE W CENTRUM KART (TEL.: (0-86) 215 50 00 – CZYNNY CAŁĄ DOBĘ)
 • telefonicznie w dowolnym centrum VISA
 • osobiście w dowolnej jednostce Banku wydającej karty VISA, osobiście w innym banku uczestniczącemu w systemie VISA.
 • Okres ważności karty VISA ELECTRON wynosi 3 LATA.

Inne usługi

Bank Spółdzielczy w Jeleśni oferuje również:

WRZUTNIĘ NOCNĄ

Jest ona dostępna po godzinach pracy Banku, w dni wolne od pracy, święta i pozwala na bezpieczne przekazanie środków pieniężnych do Banku.

INTERNETBANKING

Umożliwia klientowi obsługę posiadanych w Banku Spółdzielczym rachunków poprzez Internet.