Władze banku

Rada Nadzorcza::

  1. Maria Wilczęga - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Wiesław Wrzeszcz - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  3. Jan Mrózek - Sekretarz Rady Nadzorczej
  4. Teresa Mocek - Członek Rady Nadzorczej
  5. Maria Jurasz - Członek Rady Nadzorczej
  6. Krzysztof Bachowski - Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Banku:

  1. Adam Kajstura – Prezes Zarządu
  2. Helena Pal – Wiceprezes Zarządu
  3. Jolanta Szewczyk – Członek Zarządu ds. Handlowych